10%
کتاب رسم خوش خطی 1
کتاب رسم خوش خطی 1
موجود 350,000 ریال 315,000 ریال
10%
کتاب رسم خوش خطی 2
کتاب رسم خوش خطی 2
موجود 250,000 ریال 225,000 ریال
10%
کتاب آموزش نگارگری - جلد 1
کتاب آموزش نگارگری - جلد 1
موجود 2,500,000 ریال 2,250,000 ریال
10%
کتاب الگو و برش به روش متری لباس زنانه
کتاب الگو و برش به روش متری لباس زنانه
موجود 1,450,000 ریال 1,305,000 ریال
10%
کتاب خیاطی به روش مولر
کتاب خیاطی به روش مولر
موجود 1,100,000 ریال 990,000 ریال
10%
کتاب مبانی فیگوراتیو در طراحی لباس
کتاب مبانی فیگوراتیو در طراحی لباس
موجود 2,200,000 ریال 1,980,000 ریال
10%
کتاب هنر طراحی لباس
کتاب هنر طراحی لباس
موجود 3,700,000 ریال 3,330,000 ریال
10%
کتاب آموزش فن و هنر سفالگری
کتاب آموزش فن و هنر سفالگری
موجود 2,400,000 ریال 2,160,000 ریال
10%
کتاب خودآموز جامع معرق بر چوب
کتاب خودآموز جامع معرق بر چوب
موجود 350,000 ریال 315,000 ریال