10%
کتاب رسم خوش خطی 1
کتاب رسم خوش خطی 1
موجود 350,000 ریال 315,000 ریال
10%
کتاب رسم خوش خطی 2
کتاب رسم خوش خطی 2
موجود 250,000 ریال 225,000 ریال
10%
کتاب الگو و برش به روش متری لباس زنانه
کتاب الگو و برش به روش متری لباس زنانه
موجود 1,450,000 ریال 1,305,000 ریال
10%
کتاب خودآموز جامع معرق بر چوب
کتاب خودآموز جامع معرق بر چوب
موجود 350,000 ریال 315,000 ریال
10%
کتاب مد for dummies
کتاب مد for dummies
موجود 3,000,000 ریال 2,700,000 ریال
10%
کتاب طراحی مد (دامیز)
کتاب طراحی مد (دامیز)
موجود 4,500,000 ریال 4,050,000 ریال
10%
کتاب مد و لباس در قلمرو هنر مفهومی
کتاب مد و لباس در قلمرو هنر مفهومی
موجود 2,500,000 ریال 2,250,000 ریال
10%
کتاب مبانی طراحی لباس
کتاب مبانی طراحی لباس
موجود 1,700,000 ریال 1,530,000 ریال
10%
کتاب طراحی فیگورو لباس زنانه
کتاب طراحی فیگورو لباس زنانه
موجود 4,500,000 ریال 4,050,000 ریال
10%
کتاب گوچی
کتاب گوچی
موجود 1,900,000 ریال 1,710,000 ریال