10%
کتاب معماری فرم، فضا و نظم
کتاب معماری فرم، فضا و نظم
موجود 4,000,000 ریال 3,600,000 ریال
10%
کتاب اصول و مبانی محوطه سازی با cd
کتاب اصول و مبانی محوطه سازی با cd
موجود 128,000 ریال 115,200 ریال
10%
کتاب طرح هایی از معماری ایران
کتاب طرح هایی از معماری ایران
موجود 140,000 ریال 126,000 ریال
10%
کتاب پلان گرافیک 2
کتاب پلان گرافیک 2
موجود 240,000 ریال 216,000 ریال
10%
کتاب پلان گرافیک1
کتاب پلان گرافیک1
موجود 195,000 ریال 175,500 ریال
10%
کتاب معماری - حضور،زبان و مکان
کتاب معماری - حضور،زبان و مکان
موجود 950,000 ریال 855,000 ریال
10%
کتاب اطلاعات معماری نویفرت 2021
کتاب اطلاعات معماری نویفرت 2021
موجود 7,900,000 ریال 7,110,000 ریال
10%
کتاب اسکچینگ
کتاب اسکچینگ
موجود 750,000 ریال 675,000 ریال
10%
کتاب یخچال های ایران
کتاب یخچال های ایران
موجود 1,000,000 ریال 900,000 ریال
10%
کتاب معماری معاصر غرب(از مدرن تا پست مدرن)
10%
کتاب معماری اسلامی
کتاب معماری اسلامی
موجود 1,000,000 ریال 900,000 ریال
10%
کتاب شناخت مواد و مصالح ساختمانی-
کتاب شناخت مواد و مصالح ساختمانی-
موجود 280,000 ریال 252,000 ریال