10%
کتاب تاریخ سینما
کتاب تاریخ سینما
موجود 6,850,000 ریال 6,165,000 ریال
10%
کتاب وودی آلن - کتاب کوچک کارگردانان 2
10%
کتاب تاریخ تئاتر جهان - جلد دوم
کتاب تاریخ تئاتر جهان - جلد دوم
موجود 3,300,000 ریال 2,970,000 ریال
10%
کتاب هنر تئاتر
کتاب هنر تئاتر
موجود 950,000 ریال 855,000 ریال
10%
کتاب بازیگری و پرفرمنس آرت
کتاب بازیگری و پرفرمنس آرت
موجود 750,000 ریال 675,000 ریال
10%
کتاب فن نمایشنامه نویسی
کتاب فن نمایشنامه نویسی
موجود 1,900,000 ریال 1,710,000 ریال
10%
کتاب جدال با جهل - بهرام بیضایی
کتاب جدال با جهل - بهرام بیضایی
موجود 680,000 ریال 612,000 ریال
10%
کتاب اصول کارگردانی تئاتر
کتاب اصول کارگردانی تئاتر
موجود 970,000 ریال 873,000 ریال
10%
کتاب آخرین درس بازیگری
کتاب آخرین درس بازیگری
موجود 550,000 ریال 495,000 ریال
10%
کتاب تکنیک بازیگری
کتاب تکنیک بازیگری
موجود 980,000 ریال 882,000 ریال
10%
کتاب سینما به روایت اسلاوی ژیژک
کتاب سینما به روایت اسلاوی ژیژک
موجود 1,650,000 ریال 1,485,000 ریال