10%
کتاب سوگ مادر
کتاب سوگ مادر
موجود 980,000 ریال 882,000 ریال
10%
کتاب نوشته رولان بارت
کتاب نوشته رولان بارت
موجود 558,000 ریال 502,200 ریال
10%
کتاب نظریه ادبی - معرفی بسیار مختصر
کتاب نظریه ادبی - معرفی بسیار مختصر
موجود 950,000 ریال 855,000 ریال
10%
کتاب مبانی نظریه ادبی
کتاب مبانی نظریه ادبی
موجود 750,000 ریال 675,000 ریال
10%
کتاب مکتب های ادبی 2 جلدی
کتاب مکتب های ادبی 2 جلدی
موجود 6,250,000 ریال 5,625,000 ریال
10%
کتاب داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع
کتاب داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع
موجود 1,400,000 ریال 1,260,000 ریال
10%
کتاب صد سال داستان نویسی ایران- 2جلدی
کتاب صد سال داستان نویسی ایران- 2جلدی
موجود 5,500,000 ریال 4,950,000 ریال
10%
کتاب ادبیات داستانی
کتاب ادبیات داستانی
موجود 2,650,000 ریال 2,385,000 ریال
10%
کتاب آشنایی با داستایفسکی
کتاب آشنایی با داستایفسکی
موجود 218,000 ریال 196,200 ریال
10%
کتاب شعر و اندیشه
کتاب شعر و اندیشه
موجود 896,000 ریال 806,400 ریال
10%
کتاب بوطیقای نثر
کتاب بوطیقای نثر
موجود 680,000 ریال 612,000 ریال
10%
کتاب رمان به روایت رمان نویسان
کتاب رمان به روایت رمان نویسان
موجود 1,286,000 ریال 1,157,400 ریال
10%
کتاب کافکا به روایت بنیامین
کتاب کافکا به روایت بنیامین
موجود 1,950,000 ریال 1,755,000 ریال