10%
کتاب لذت متن
کتاب لذت متن
موجود 680,000 ریال 612,000 ریال
10%
کتاب نقد و حقیقت
کتاب نقد و حقیقت
موجود 795,000 ریال 715,500 ریال
10%
کتاب نظریه ادبی - معرفی بسیار مختصر
کتاب نظریه ادبی - معرفی بسیار مختصر
موجود 950,000 ریال 855,000 ریال
10%
کتاب مبانی نظریه ادبی
کتاب مبانی نظریه ادبی
موجود 750,000 ریال 675,000 ریال
10%
کتاب مکتب های ادبی 2 جلدی
کتاب مکتب های ادبی 2 جلدی
موجود 6,250,000 ریال 5,625,000 ریال
10%
کتاب صد سال داستان نویسی ایران- 2جلدی
کتاب صد سال داستان نویسی ایران- 2جلدی
موجود 5,500,000 ریال 4,950,000 ریال
10%
کتاب آشنایی با داستایفسکی
کتاب آشنایی با داستایفسکی
موجود 218,000 ریال 196,200 ریال
10%
کتاب امپراتوری نشانه ها
کتاب امپراتوری نشانه ها
موجود 2,000,000 ریال 1,800,000 ریال
10%
کتاب رمان به روایت رمان نویسان
کتاب رمان به روایت رمان نویسان
موجود 1,286,000 ریال 1,157,400 ریال
10%
کتاب کافکا به روایت بنیامین
کتاب کافکا به روایت بنیامین
موجود 1,950,000 ریال 1,755,000 ریال
10%
کتاب آشنایی با تولستوی
کتاب آشنایی با تولستوی
موجود 340,000 ریال 306,000 ریال
10%
کتاب پیکارسک-داستان قلاشان
کتاب پیکارسک-داستان قلاشان
موجود 260,000 ریال 234,000 ریال